Công trình đã làm

vệ sinh trường học

Vệ sinh bệnh viện

Vệ sinh nhà ở

Giặc Nệm, Thảm

Giặc ghế xe ô tô

Lau kính tòa nhà cao tầng

Vệ sinh sau xây dựng

Cung cấp nhân viên tạp vụ tổng hợp

Giặc ghế Sofa